Izaak Newton zajmuje zasłużone miejsce w Panteonie najważniejszych postaci światowej nauki. Gdy rozpoczynał swoją pracę, wiedza o fizyce była bardzo uboga. Za jego sprawą sytuacja uległa diametralnej zmianie. Newton nie zapoczątkował rewolucji naukowej jednak nadał jej nowego impetu. Stworzył podstawy nowoczesnej fizyki.

Zawdzięczamy mu trzy podstawowe zasady dynamiki i prawo ciążenia, dzięki czemu zjawiska fizyczne przestały być zupełną tajemnicą. Mogliśmy je przewidzieć i uzasadnić. Postęp naukowy pozwolił wykorzystać tę wiedzę w technice.

Izaak Newton i rewolucja newtonowska

Trzy zasady dynamiki

Jest to scheda po Newtonie, która zmieniła perspektywę patrzenia na świat przez późniejszych fizyków. Zasady te głoszą:

  • jeżeli na ciała nie działa żadna siła, porusza się ono ze stałą prędkością. Ciało pozostaje w spoczynku tak długo, jak długo nie działa na nie żadna siła. Jest to zasada bezwładności.
  • przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Prawo to można wyrazić równaniem siła jest równa masie pomnożonej przez przyspieszenie.
  • każda akcja wywołują równą jej i przeciwnie skierowaną reakcję.

Do trzech zasad dynamiki Newton dołączył zasadę powszechnego ciążenia, która stwierdza, że między dwoma ciałami działa siła przyciągająca, proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Opublikował również dzieło „Optics”, które zawierało nową teorię światła. W tamtych czasach autorytet Newtona był tak duży, że mimo pewnych braków jego teoria została powszechnie przyjęta i obowiązywała przez ponad 100 lat. Należał on do pierwszych uczonych, których udekorowano tytułem szlacheckim.

Izaak Newton i rewolucja newtonowska

Ezoteryk, alchemik, poszukiwacz kamienia filozoficznego, eksperymentator

W momencie śmierci pozostawił po sobie wiele prac traktujących o ezoteryce, alchemii i poszukiwaniu kamienia filozoficznego. Prowadził swoje badania alchemiczne, tak samo wytrwale jak fizyczne, dlatego w niektórych kręgach miał przydomek magika. Był prawdziwym człowiekiem renesansu i geniuszem.

  • Newton był zwolennikiem różnorodnych testów, które niejednokrotnie zakrawały o skrajny masochizm. Kiedyś dla zaspokojenia ciekawości odnośnie natury światła sięgnął po szpikulec i wetknął go sobie między oko a kość czaszki.
  • Słynna historia o jabłku z którą się głównie kojarzy Newtona tak naprawdę nigdy nie miała miejsca. Sam Newton przyznawał, że spadający owoc widział z okna.
  • Newton zajmował się również interpretacją Biblii – z głównym naciskiem na koniec świata. Jego zapiski przewidują kres na rok 2060.
  • Nie miał specjalnie głowy do polityki. W czasie swojego pobytu w parlamencie odezwał się jedynie raz i to po to by poprosić o zamknięcie okna.
  • Newton napotykał na częste przestoje w swojej pracy i musiał się cofać do intelektualnego punktu wyjścia. Przestoje te nie zawsze spowodowane były brakiem możliwości lub materiałów. Pewnego razu jego pies wywołał pożar w laboratorium niszcząc tym samym 20 lat efektów różnorodnych doświadczeń i notatek.

Newton dzięki swoim teoriom oraz dużemu wkładowi w rozwój nowoczesnej nauki stał się symbolem rozwoju. Po jego śmierci Alexander Pope napisał dwuwiersz, który wyryto w pokoju, w którym uczony się urodził. „Naturę i jej prawa skrywała noc. Bóg rzekł: Niech się stanie Newton! I stała się Jasność.

Autor: Leszek Jasiński