Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi konsultacje w sprawie obniżenia stawki vat do zera dla gospodarstw domowych, które zamontują instalację fotowoltaiczną z magazynem energii.

Wielka Brytania planuje zerowy VAT na fotowoltaikę z magazynami energii

W Wielkiej Brytanii trwają właśnie konsultacje rządowe w sprawie nowelizacji przepisów, dotyczących podatku VAT. W marcu zeszłego roku ogłoszono zmniejszenie stawki VAT dla instalacji PV i pomp ciepła do 0%. Działanie to ma być rozwijane o kolejne komponenty systemów fotowoltaicznych, jakim są magazyny energii elektrycznej. Zmiana miałaby być niezwykle korzystna dla użytkowników, planujących zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. Przewiduje bowiem obniżenie stawki podatku VAT do 0%. Instalacja musiałaby jednak posiadać system magazynowania energii, jak również być w całości zakupiona i zamontowana przez profesjonalnych monterów. Sami sprzedawcy urządzeń OZE nie będą mogli skorzystać z zerowej stawki VAT. Wprowadzona ulga podatkowa nie dotyczy jedynie fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii. Wśród innych materiałów i urządzeń objętych nowymi przepisami można wymienić m.in.: turbiny wiatrowe i wodne. Rząd bada także możliwości ułatwienia gospodarstwom domowym taniego finansowania od pożyczkodawców detalicznych. Początkowy koszt instalacji paneli zniechęca bowiem Brytyjczyków do inwestowania w fotowoltaikę. Obniżenie stawki VAT do zera planowane jest na 5 lat. Po tym okresie przewidywane jest wdrożenie nadal atrakcyjnej, niskiej stawki 5% VAT. Na razie nieznana jest jednak data, z którą rząd miałby ogłosić taką decyzję.

Jak to robią w innych krajach?

Podobne rozwiązania funkcjonują już w Niemczech, gdzie obowiązuje zerowa stawka podatku (zarówno obrotowego jak i dochodowego) w przypadku montażu fotowoltaiki, w tym komponentów niezbędnych do działania systemu oraz magazynów energii. Zwolnienie z podatku VAT obowiązuje w przypadku domów jednorodzinnych i w nieruchomościach komercyjnych do 30 kilowatów (kW). Ponadto od początku br. zwolnieniu podlegają dochody z eksploatacji instalacji fotowoltaicznych o mocy do 30 kW, a w przypadku nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu do 15 kW na lokal mieszkalny lub handlowy.

Grecja z kolei przeznaczyła 200 mln euro na dotacje do fotowoltaiki. W ramach obowiązującego od 1 kwietnia br. programu przewidziano dopłaty w wysokości do 75 proc. na panele lub nawet 100 proc. na baterie, wykorzystywane w przydomowych i gospodarczych instalacjach. 

Magazyn energii – prąd zawsze, gdy jest potrzebny

Magazyn energii w połączeniu z fotowoltaiką jest doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym w pełni korzystać z energii ze słońca. Zapewnia użytkownikowi niezależność energetyczną, przyczynia się do wzrostu rentowności instalacji fotowoltaicznej, powoduje także zmniejszenie śladu węglowego. Magazyn energii daje ponadto możliwość stworzenia własnego systemu zasilania awaryjnego.

Magazyn energii, jak i wiele innych produktów potrzebnych do zapewnienia zasilania, dostępny jest w ofercie marki Green Cell. To przede wszystkim GC PowerNest, czyli kompatybilny z inwerterami wielu innych marek domowy magazyn energii; falownik solarny, łączący w sobie zarówno kontroler MPPT, inwerter oraz ładowarkę akumulatorów; akumulatory AGMLiFePO4, zapewniające zasilanie różnorakich urządzeń zarówno w domu, jak i w podróży czy urządzenia do zasilania awaryjnego UPS.